หน้าหลัก » เที่ยวต่างประเทศ » เจดีย์ชเวดากอง สักการะขอพรสัญลักษณ์ของประเทศพม่า

เจดีย์ชเวดากอง สักการะขอพรสัญลักษณ์ของประเทศพม่า

วันที่โพส 11 เมษายน 2015 เปิดอ่าน 15 ครั้ง

เจดีย์ชเวดากอง1

เจดีย์ชเวดากอง แปลเป็นไทยว่า เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง ตั้งอยู่บนเนินเขาเชียงกุตตระกลางเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เป็นสถานที่แรกที่เรานึกถึงเวลาเที่ยวพม่า เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของประเทศพม่าเลยก็ว่าได้ มหาเจดีย์แห่งนี้มีตำนานเล่าในอดีต เมื่อประมาณกว่า 2500 ปีที่แล้ว มีพ่อค้าชาวมอญ 2 คนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าจากการได้เข้าเฝ้าถวายตัวเป็นปฐมอุบาสก เมื่อจากมาก็กราบขอพระพุทธเจ้าประทานสิ่งใดเพื่อเป็นอนุสรณ์บูชาแทนพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานพระเกศาธาตุจำนวน 8 เส้น จึงได้อันเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่เมืองย่างกุ้ง ซึ่งต่อมาพระมหากษัตย์ของพม่าได้สร้างเจดีย์ครอบอันเก่าต่อมาเรื่อยๆจนสูงถึง 326 ฟุต มีทางเดินขึ้นได้ทั้ง 4 ด้าน เจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำภายนอกมีแผ่นทองคำต่อกันหุ้มตัวเจดีย์ไว้ถึง 8,688 แผ่นหรือประมาณ 3,000 กิโลกรัม รอบๆเจดีย์ล้อมรอบไปด้วยเจดีย์สถูปบริวาร 68 องค์ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กว่าร้อยสถาปัตยกรรม ยอดฉัตรเจดีย์สูง 10 เมตร ถูกประดับด้วยเพชร  5,448 เม็ด ทับทิม ไพลิน และบุษราคัมจำนวน 2,317 เม็ด ปลายยอดบนสุดถูกประดับด้วยเพชรขนาดใหญ่ขนาด 76 กะรัต เจดีย์ชเวดากองเปิดให้ประชาชนผู้ศรัทธาเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่ 4.00 น. ถึง 21.00 น. เสียค่าบัตรเข้าชม 5 usd

การเดินทาง : ปัจจุบันมีหลายสายการบินทั้งไทยและพม่าให้บริการบินตรงสู่สนามบินมิงกะลาดง หรือสนามบินย่างกุ้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เจดีย์ชเวดากองอยู่ห่างจากสนามบินย่างกุ้งประมาณ 20 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[google_maps id=”1135″]

บทความล่าสุดของ เที่ยวต่างประเทศ