สามพันโบก แกรนด์แคนยอนแห่งแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

สามพันโบก

สามพันโบก ตั้งอยู่ใน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี คำว่าโบกมาจากภาษาลาว แปลว่าแอ่ง เป็นที่มาของชื่อ สามพันโบก มีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่เหมือนภูเขากลางลำน้ำโขง บนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาด เล็ก ใหญ่ รูปร่างเว้าแหว่งแตกต่างกันไปดูสวยงาม ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำวนช่วงฤดูน้ำหลาก มีแอ่งน้ำจำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง ที่สามารถเห็นได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้งตอนน้ำแห้งขอด ตั้งแต่ช่วง เดือน ธันวาคม ถึง เมษายน สามพันโบกได้รับการขนานนามว่าแกรนด์แคนยอนแห่งลำน้ำโขง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากนักท่องเที่ยว หลังจากได้รับการโปรโมทจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การเดินทาง : สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ ห่างจากตัวเมืองอุบลประมาณ 113 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 2050 สู่อำเภอโพธิ์ไทรประมาณ 110 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านสองคอนอีกประมาณ 3-4 กิโลเมตร

แผนที่สามพันโบก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สามพันโบก แกรนด์แคนยอนแห่งแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี