หน้าหลัก » เที่ยวทั่วไทย » วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ชมเจดีย์เก่าและใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ชมเจดีย์เก่าและใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่

วันที่โพส 19 เมษายน 2015 เปิดอ่าน 8 ครั้ง

พระเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อยู่ใน ตำบลศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณถนนพระปกเกล้า เป็นวัดเก่าแก่ค่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างเมื่อสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา แห่งราชวงศ์มังราย เมื่อประมาณกว่า 600 ปีที่แล้ว ภายในวัดประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาที่น่าสักกาละหลายแห่งได้แก่ วิหารหลวง พระเจดีย์หลวง และเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองที่อยู่ในวิหารจตุรมุข  ที่เที่ยวไฮไลท์สำคัญคือพระเจดีย์หลวง พระเจดีย์เก่าและใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า กู่หลวง ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนเมืองในปี พ.ศ. 1934 ต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราช โปรดให้สร้างเสริมเจดีย์ให้มีขนาดสูงขึ้นที่ 80 เมตร มีฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 56 เมตร มีรูปทรงเจดีย์แบบพุกาม ทางด้านทิศตะวันออกดัดแปลงเป็นมุขแล้วอันเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเอาไว้ มีรูปปั้นช้างตรงสี่มุมรายล้อมองค์เจดีย์ซึ่งเป็นความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เพื่อให้เมืองมีพลังอำนาจ มีความแข็งแรง สามารถปราบศัตรูที่เข้ามาย่ำยีให้แพ้พ่ายแตกไป

การเดินทาง : อยู่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ใกล้กับวัดพวกหงษ์ จากถนนสามล้าน ซอย 7 เข้าไปประมาณ 800 เมตร เจอแยกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระปกเกล้าอีกประมาณ 300 เมตร

[google_maps id=”1325″]

บทความล่าสุดของ เที่ยวทั่วไทย