หน้าหลัก » เที่ยวทั่วไทย » พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จังหวัดนครนายก

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จังหวัดนครนายก

วันที่โพส 22 เมษายน 2015 เปิดอ่าน 8 ครั้ง

พุทธอุทยานพุทธยชันตรี1

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ใน ต.สาริกา อ.เมือง จังหวัดนครนายก บนเนื้อที่ 53 ไร่  อยู่ใกล้กับทางขึ้นน้ำตกสาริกา สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ท่ามกลางป่าเขาธรรมชาติ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางแสดงโอวาทพระปาติโมก สูง 13.5 เมตร และหน้าตักกว้าง 9.5 เมตร ห้อมล้อมด้วยพระพุทธรูปของเหล่าพระพุทธสาวกจำนวน 1,250 องค์ จำลองถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล เป็นวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันประชุมใหญ่ ซึ่งประกองด้วยองค์ 4 ได้แก่ 1.พระภิกษุสงคฆ์เป็นพุทธสาวกจำนวน 1,250 มาชุมนุมกันไม่ได้นัดหมาย 2. พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นอหิภิกขุอุปสัมปทา คือผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง 3. พระภิกษุสงฆ์เป็นพระอรหันต์ 4. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ ซึ่งในวันดังกล่าวพระผู้มีพระภาคได้ทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นแม่บทสำคัญสูงสุดของประเทศ นอกจากจะเป็นสถานที่ปฎิปัติธรรม และนั่งสมิแล้วยังเป็นเหมือนห้องสมุดเล่มใหญ่ในการเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนา สำหรับพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนในได้ศึกษาพุทธประวัติ

การเดินทาง : เส้นทางเดียวกันกับที่จะไปน้ำตกสาริกา ที่ ถนนหมายเลข 3050 อยู่ก่อนถึงองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่

 

[google_maps id=”1418″]

 

บทความล่าสุดของ เที่ยวทั่วไทย