หน้าหลัก » เที่ยวทั่วไทย » พระปรางค์สามยอด โบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ จ.ลพบุรี

พระปรางค์สามยอด โบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ จ.ลพบุรี

วันที่โพส 5 พฤษภาคม 2015 เปิดอ่าน 416 ครั้ง

พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่ในตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ใกล้กับศาลพระกาฬ เป็นโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ช่วงปีพุทธศตวรรษที่ 17 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพระปรางค์ 3 องค์เรียงต่อกันเป็นแนวจากเหนือจรดใต้ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน หันหน้าทางทิศตะวันออกรูปแบบศิลปะแบบบายนของเขมร โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับด้วยปูนปั้น แต่เดิมภายในปราสาทประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง   ปราสาททิศใต้เป็นที่ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร และทางทิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปรัชญาปารมิตาสองกร ต่อมาได้มีการดัดแปลงเป็นเทวสถานโดยมีฐานศิวลึงค์ปรากฎอยู่ในพระปรางค์ทั้งสาม จนกระทั่งในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราชได้มีการบูรณะปฎิสังขรณ์พระปรางค์สามยอดให้เป็นวัดในพุทธศาสนา มีการประดับ ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทมีการก่ออิฐต่อเติมเป็นวิหารเชื่อมกับตัวปราสาทประธานเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย และสร้างวิหารศิลปะผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมอยุธยาผสมยุโรปในส่วนของประตูและหน้าต่าง พระปรางค์สามยอดเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์-อังคาร ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. บัตรค่าเข้าสำหรับชาวไทย 10 บาท และ ต่างชาติ 50 บาท สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 036-412510 หรือ 036-413779

[google_maps id=”1596″]

บทความล่าสุดของ เที่ยวทั่วไทย