ปราสาทเมืองสิงห์ ที่เที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำแควน้อย

ปราสาทเมืองสิงห์

ปราสาทเมืองสิงห์เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศ ตั้งอยู่ใน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทางฝั่งเหนือริมแม่น้ำแควน้อย มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว่า 200 ไร่ ลักษณะผังเมืองกว้างยาวเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบไปด้วยขุนเขา ตัวปราสาทมีลักษณะรูปทรงเป็นปราสาทหินยุคขอม มีกำแพงก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบมีประตูเข้า ออกทั้ง 4 ทิศ มีคูน้ำและแนวคันดินล้อมรอบ ภายในมีโครงกระดูกมนุษย์โบราณให้ชม นอกจากนี้ยังมีการพบวัตถุโบราณซึ่งเป็นประติมากรรมแบบบายน ซึ่งตรงกับช่วงศิลปะในยุคขอมตอนปลายในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

การเดินทาง: ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 323 ( กาญจนบุรี-ไทรโยค) ไปจนถึงหลัก กม.ที่ 15 มีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าปราสาทอีกประมาณ 8 กิโลเมตร หรือจะเดินทางด้วยรถไฟขบวนที่ 909 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ ุ6.30 น. และเดินทางกลับจากกาญจนบุรีเวลา 17.00 น. ให้บริการทุกวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟ 1690

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปราสาทเมืองสิงห์ ที่เที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำแควน้อย