น้ำตกมณฑาธาร

 

น้ำตกมณฑาธาร

หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าน้ำตกสันป่ายาง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเขตอุทยานฯ มีความสูงถึง 730 เมตร มีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้นสูงที่สุดชื่อ น้ำตกไทรย้อย ไหลมาจากห้วยคอกม้า  ลดหลั่นจากหน้าผาเป็นชั้นๆ อยู่ห่างจากน้ำตกห้วยแก้วประมาณ 3 กม.

 

  Booking.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : น้ำตกมณฑาธาร